Personvern og cookies

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa gjeld for Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå si nettside – sparebankstiftinga-timeogha.no. Sparebankstiftinga er behandlingsansvarleg for personopplysningar som samlast inn på denne nettsida.

Vi samlar ikkje inn sensitive personopplysningar som personnummer og betalingskort. Personopplysningar som blir sendt oss på e-post, telefon eller elektronisk søknadsskjema vil berre bli brukt til å kontakta deg i samband med di henvending. Opplysningar vil ikkje bli brukt til noko anna enn kva som er relevant for ditt kundeforhold/søknad.

Som brukar av vår nettside har du rett til å få innsyn i personopplysningar som vi behandlar om deg og korleis dei blir behandla. Du kan også krevja retting, sletting og begrensingar i behanling av personopplysningar i medhald av personopplysningslova.

Du kan også be om at opplysningar blir sletta ved å kontakta oss på e-post:

post@sparebankstiftinga-timeogha.no eller til vår postadresse
Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå, Hetlandsgata 9, 4344 Bryne.

Kva er cookies / informasjonskapslar?

sparebankstiftinga-timeogha.no nyttar som dei fleste andre nettstader informasjonskapslar. Informasjonskapslar er små midlertidige filer som blir lagra på datamaskinen din for at nettsida skal virka best mogeleg for deg som brukar. Dette medfører ingen sikkerheitsrisiko for deg, og du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapslar. Merk at ved å endra på innstillingane cookies i din nettlesar kan det føra til at mange nettstader ikkje fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapslar (Nettvett.no)

Informasjonskapslar som nyttast på vår nettside.

WordPress

Informasjonskapsler for visning og funksjonalitet.

Google Analyties

Google Analyties er ein nettanalyse teneste som blir levert av Google,Inc («Google»). Google Analytics brukar cookies for å analysera korleis brukare nyttar nettstaden. Informasjon som lages av ein cookie ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert din IP-adresse, blir sendt til Google og lagt på servere i USA. Vi brukar anonymizeIP, ein funksjon i sporingskoden som gjer at ein enkeltbrukar ikkje kan identifiserast. Google brukar denne informasjonen for å vurdera brukaren av nettstaden, samt å yta andre tenester i knyta til aktivitetar på nettstaden og bruk av internett.

Google kan overføra denne informasjonen til tredjepart om det nødvendig iht lov eller i tilfelle der tredjepart behandlar informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikkje kople din IP-adresse med anna informasjon Google har.

Vår nettstad brukar Google Analyties for å analysera bruken av nettsida. Vi får informasjon om kva sider som er mest besøkt, kor brukare kjem frå, tidspunkt sidene er besøkt osv.

Du kan dekaktivera informasjonskapslar frå Google Analyties her.

Cookies