Lokalkapital Jæren Arne og Atle

Ny stiftelse skal gi kapital og hjelp til oppstarts- og vekstselskaper på Jæren

Pressemelding: Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå finansierer en ny stiftelse som skal bidra til nyskaping og vekst i kommunene Time, Hå, Klepp og Gjesdal. I stiftelsesåret er det foreløpig satt av 5 millioner kroner som skal komme oppstarts- og vekstselskaper til gode.

Lokalkapital Jæren skal investere i innovative oppstarts- og vekstselskaper i jærkommunene. Investeringene skal bidra til å bygge lokal attraktivitet ved at selskapene får hentet ut potensiale når det gjelder arbeidsplasser, innovasjonskraft og kompetanse.

Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå er desidert største eier i Jæren Sparebank. Overskudd i banken gir stiftelsen utbytte. Deler av disse midlene gis hvert år som gaver til allmennyttige formål. Historisk har pengene gått til gode lokale prosjekter, foreninger og lag. Gjennom Lokalkapital Jæren skal også gryende næringsliv på Jæren kunne nyte godt av overskudd skapt i den lokale sparebanken.

– Næringslivet er under kraftig omstilling. Nye bærekraftige ideer og knoppskyting fra etablerte bedrifter, er helt avgjørende for at næringslivet på Jæren skal utvikle seg framover. Nå er jærbuen kjent for å få til mye selv, men strålende konsepter kan også strande på manglende hjelp og kapital i en kritisk oppstartsfase, sier daglig leder Arne Gravdal i Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå.

Lokalkapital Jæren vil driftes av Vekstpartner Jæren, med brynebuen Atle Riskedal i spissen. Vekstpartner kan om ønskelig bidra med tjenester som søknadsbistand, markedsavklaring, forretningsmodellering og strategiarbeid.

– Regionen bobler over av flinke og kreative mennesker og selskaper. I tillegg har vi fantastiske støtteordninger i Norge, eksempelvis gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Felles for disse støtteordningene er at det kreves egenkapital fra gründer eller investor for å få utløse støtte, og mange samfunnsnyttige ideer, produkter og tjenester kommer aldri til markedet på grunn av den manglende kapitalen. Lokalkapital Jæren styrker kapitaltilgangen i tidlig fase og vil på denne måten bidra til jærsk innovasjon, sier Atle Riskedal.

Det har allerede vært møter med potensielle selskaper å investere i. I løpet av 2023 kan Lokalkapital Jæren investere i en portefølje på 10–15 selskaper, fordelt på ulike faser i bedriftens utvikling. Investeringene vedtas av styret som består av Ida Jaarvik Hetland (leder), Jostein Magnussen, Marlin Jespersen, Leiv Træet og Frode Flesjå.

 

Spørsmål? Kontakt:

Arne Gravdal
Daglig leder, Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå
Telefon 90 19 97 99

Atle Riskedal
Driftsansvarlig, Vekstpartner Jæren AS
Telefon 98 29 82 00

Del dette inlegget