January 2022

Spenstig støtte til Bryne Turnlag

Bryne Turnlag blei stifta i 1907 og er det eldste idrettslaget i Time. For tida tel Bryne Turnlag 660 medlemmar i alderen 1- 80 år, og i august 2021 sto den nye turnhallen i Vardheihallen ferdig. Sjølv om drifta ikkje har vore heilt som normalt på grunn av pandemien, set alle i turnlaget stor pris på dei nye, flotte fasilitetane.