Lokalkapital Jæren Arne og Atle

Ny stiftelse skal gi kapital og hjelp til oppstarts- og vekstselskaper på Jæren

Pressemelding: Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå finansierer en ny stiftelse som skal bidra til nyskaping og vekst i kommunene Time, Hå, Klepp og Gjesdal. I stiftelsesåret er det foreløpig satt av 5 millioner kroner som skal komme oppstarts- og vekstselskaper til gode.